23:50 20 جون 2021
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

خیاطی یکی از شغل‌های لذت بخش، پردرآمد و جذاب است.

خیاط‌های کابل شب کاری می‌کنند تا باشد که لباس‌های عیدی مردم نادوخته نماند و در ایام عید لباس‌های نو و جدید برتن داشته باشند.


فشار روزه و ماه روزه یک طرف و فشار شب‌کاری و خیاطی از طرف دیگر ولی علاقه به شغل خیاطی دلگرمی برای ادامه کار این خیاطان است.
به گفته این خیاط‌ها صلح و آرامی باعث می‌شود مردم لباس‌های رنگارنگ فرمایش بدهند و بپوشند ولی اوضاع بد امنیتی باعث می‌شود که مردم از این امر چشم پوشی کنند.
خامک‌دوزی، یخن قاسمی و لباس‌های چپه‌یخن‌دار از لباس‌های مورد پسند مشتری‌ها هست و جدیداً لباس‌های قندهاری و هراتی نیز شامل پسند بازار و مشتری گردیده است.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر