09:01 18 اکتوبر 2021
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

اوزبیکستان و افغانستان دو کشور تقریباً فرهنگ های مشابه دارند، اما افغانستان می‌تواند با این کشور ارتباطات خوب تجاری خود را افزایش دهد.

وزارت تجارت اوزبیکستان گفته است که، اوزبیکستان قصد دارد یک قرارداد تجاری ترجیحی با افغانستان تا پایان سال 2021 به امضا برساند، که این میزان تجاری دوجانبه را به دو میلیارد دلار افزایش می دهد.
افغانستان و اوزبیکستان در کدام زمینه‌ها (صنایع) باهم همکاری دارند، و کدام صنایع تحت تأثیر این پروژه قرار می گیرند؟
افغانستان به اوزبیکستان از نگاه صنایع چی پیشنهاد داده می‌تواند؟
چه چشماندازی برای برگزاری یک ملاقات دولتی و همکاری اقتصادی در کابل وجود دارد؟
در این رابطه صیام پسرلی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو به با خبرنگار اسپوتنیک، می‌گوید که افغانستان و اوزبیکستان از لحاظ واقعات استراتیژیک از اهمیت خیلی بالا برخوردار هستند.


آقای پسرلی گفت:

"هردو کشور می‌توانند که در بخش‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک باهم مفید واقع شوند، نیز می‌توانند در بخش ترانزیت همکار خوب باشند. با استفاده از موقعیت استراتیژیک که اوزبیکستان با روسیه وصل می‌شویم و همین قسم اوزبیکستان با همسایه‌های افغانستان و آسیای جنوبی وصل می‌شود.".
ین کارشناس مسائل اقتصادی در مورد فعالیت‌های مشترک این دو کشور می‌افزاید که افغانستان از اوزبیکستان درحال حاضر مواد خام، مواد خوراکی و نیز بعضی از تکنالوژی‌های دیگری را وارد می‌کند:
"درمقابل افغانستان به اوزبیکستان صادرات دارد، در آینده نزدیک وقت میوه می‌شود که میوه صادر می‌کنیم سبزیجات کمتر صادر می‌شود، چون اوزبیکستان یک کشور تولیدی است، در بخش صنایع دستی همکاری داریم، ولی بخاطر اینکه فرهنگ دو کشور ازهم دور نیستند این کشور می‌تواند در بخش ترانزیت به افغانستان می‌تواند خیلی مفید واقع شود و همچنان در بخش معادن می‌توانیم از ظرفیت‌های اوزبیکستان استفاده کنیم و افغانستان قادر به فرستادن بعضی از معادن به این کشور است."

وی نیز می‌گوید که افغانستان به کشور همسایه می‌تواند مواد خام بفرستد و در ایالت‌های همرزی با افغانستان می‌تواند یک مرکز پروسس داشته باشد.
"اوزبیکستان اکنون به شدت رو به پیشرفت است و به مواد خام، نیروی کاری ماهر، نیاز دارد و نیز به سرمایه‌گذاران مشترک نیاز دارند تا بتوانند سرمایه گذاری کنند، همچنان به موقعیت استراتیژیک افغانستان نیاز دارد، تا از طریق افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی وصل شوند.
در اخیر آقای پسرلی افزود که افغانستان در بخش انرژی (برق) درصورت نیاز می‌تواند از اوزبیکستان بیشتر خرید کند و نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری مشترک را در سرحد افزایش دهد.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر