14:27 25 سپتمبر 2020
  • مد بحیره کوچک در جهیل بایکال جزیره الخون در بایکال
  • کشتی کهنه در ساحل جزیره الخون در بایکال
  • جزیره الخون در بایکال نیزه های یخ در
  • نمای مد از جهت بحیره کوچک در جزیره الخون
  • نمای مد دروازه الخون از جهت گذرگاه یخ
  • جزیره الخون در بایکال
  • جزیره الخون در بایکال صخره شمانکا در
  • جزیره الخون در بایکال
© Sputnik / Vladimir Smirnov
مد بحیره کوچک در جهیل بایکال جزیره الخون در بایکال

تلار عکس جزیره الخون در جهیل بایکال

روسیه یکی از زیباترین کشورهای جهان به حساب می آید

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر