03:45 13 دسمبر 2018
  • اس ـ400 موسوم به تریومف
  • سیستم دافع هوا روسیه
© Sputnik / Kirill Kallinikov
سامانه موشکی ضدهوایی (ز.ر.ک.) «تری اومف» اس-400 در زمان نگهبانی با کمک گردان موشک های ضدهوایی وزارت دفاع در منطقه مسکو

سامانه موشکی ضدهوایی (ز.ر.ک.) «تری اومف» اس-400 در منطقه مسکو

نگهبانی با کمک گردان سامانه موشکی ضد هوایی «تری اومف» اس-400 و موشک های ضدهوایی (ز.ر.پ.ک) «پانتسیر-اس1»

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر