03:30 13 دسمبر 2018
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت در مسکو
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت در مسکو
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت در مسکو
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت در مسکو
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت در مسکو
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت در مسکو
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت در مسکو
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت در مسکو
 • تمرین بخش هوایی رسم گذشت در مسکو
© Sputnik / Alexander Vilf
نظم رسم گذشت هوایی را عمله طیارات МиГ-29 و Су-25 که در اسمان رقم "70" از ۱۵ طیاره و همچنان شش طیاره تهاجمی Су-25 که بر فراز میدان سرخ با دود با رنگ های بیرق روسیه به پرواز درامدند، ترسیم نمودند، اجراء کردند.

اولین تمرین بخش هوایی رسم گذشت پیروزی در اسمان میدان سرخ مسکو در روز سه شنبه، مورخ ۵ می، صورت گرفت.

اولین تمرین بخش هوایی  رسم گذشت پیروزی در اسمان میدان سرخ مسکو در روز سه شنبه، مورخ ۵ می، صورت گرفت.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر