02:48 17 نوامبر 2018
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
 • رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی و پرواز نیروی هوایی
© Sputnik / Host photo agency
رسم گذشت قطعات قطار میکانیزه اغاز میشود. در ترکیب ان 194 واحد تخنیک محاربوی زمان جنگ بزرگ میهنی – تانک Т-34 شامل می باشد. در سراسر جهان این تانک بهترین تانک متوسط ان زمان شناخته شده است.
قطار تانک های Т-34 را قطار دستگاه های خودرو توپچی СУ-100 تعویض میکند.
وظیفه عمده این دستگاه های خودرو در میدان جنگ حمایت اتشی از قوای پیاده و مبارزه با تانک های سنگین دشمن بود.

رسم گذشت سالگرد در مسکو — یکی از بزرگترین جشن ها در طول تاریخ می باشد. در ان بیش از 16 هزار نظامی، 194 واحد تخنیک جنگی زمینی، 143 طیاره و هلیکوپتر شرکت داشتند.

   رسم گذشت سالگرد در مسکو — یکی از بزرگترین جشن ها در طول تاریخ می باشد. در ان بیش از 16 هزار نظامی، 194 واحد تخنیک جنگی زمینی، 143 طیاره و هلیکوپتر شرکت داشتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر