12:14 21 جولای 2018
 • این همایش منحصربفرد که از سال 1997 هر سال برگزار می شود، با شرکت بیش از 6 هزار نفر از مقامات سیاسی و اقتصادی ، دانشمندان برجسته، شخصیت های اجتماعی و نمایندگان رسانه های گروهی برپا شد.
 • آنها مسائل اقتصادی کلیدی روسیه و بازارهای در حال توسعه در سراسر جهان را مورد بحث قرار خواهند داد.
 • شرکت کنندگان همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • آنها مسائل اقتصادی کلیدی روسیه و بازارهای در حال توسعه در سراسر جهان را مورد بحث قرار خواهند داد.
 • شرکت کننده در همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • غرفه شرکت روسیا سگودنیا درهمایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • شرکت کننده از چین در همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • زبان های کاری همایش اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ روسی و انگلیسی است.
 • رئیس هیئت مدیره سبربانک در همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • شرکت کنندگان همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • غرفه نشریه اینترنتیاسپوتنیک در همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • شرکت کنندگان همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • نمایشگاه تکنولوژیهای نوین روسیه در همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ.
 • شرکت کنندگان همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • شرکت کننده همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
 • شرکت کنندگان همایش اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ روسیه.
© Sputnik / liya Pitalev
این همایش منحصربفرد که از سال 1997 هر سال برگزار می شود، با شرکت بیش از 6 هزار نفر از مقامات سیاسی و اقتصادی ، دانشمندان برجسته، شخصیت های اجتماعی و نمایندگان رسانه های گروهی برپا شد.

همایش اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای و گروه "بریکس" در چارچوب همایش اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با بازرگانان و کارآفرینان دیدار کرده و تعدادی از مذاکرات دوجانبه را انجام خواهد داد.

همایش اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای و گروه "بریکس" در چارچوب همایش اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با بازرگانان و کارآفرینان دیدار کرده و تعدادی از مذاکرات دوجانبه را انجام خواهد داد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر