12:53 19 اپریل 2019
 • قیف ناشی از انفجار در نزدیکی پارلمان افغانستان
 • موتر منفجر شده در نزدیکی پارلمان افغانستان
 • اعضا پارلمان افغانستان بعد از حمله تروریستی پارلمان را ترک میکنند
 • نیرو های امنیتی افغانستان حین گزمه قلمرو تعمیر پارلمان بعد از انفجار
 • نمابندهگان نیرو های امنیتی افغانستان در جوار پارلمان کابل
 • عواقب انفجار در جوار پارلمان کابل
 • گزمه جاده ها کابل بعد از انفجار توسط نیرو های امنیتی افغانستان
 • انتقال موتر منفجره شده تروریستها
 • عواقب انفجار در کابل
 • نیرو های امنیتی کابل
© REUTERS / Omar Sobhani
قیف ناشی از انفجار در نزدیکی پارلمان افغانستان

تلار عکس : حمله تروریست ها به ساختمان پارلمان در کابل

به تاریخ 22 جون 7 تن تروریست جنبش طالبان تعمیر پارلمان افغانستان را در شهر کابل مورد حمله قرار دادند. به گفته صدیق صدیقی نماینده وزارت داخله افغانستان تمام تروریستها توسط نیروهای خاص نابود گردیدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر