00:29 13 نوامبر 2018
  • رهگذران به خانم گرمازده در کراچی کمک های اولیه را انجام میدهند
  • مسلمانان در جریان گرما پاکستان در مسجد تفریح میکنند
  • جوانان کراچی در لوله جدا شده بازی میکنند
  • پدر جسد پسر خود را انتقال میدهد که از اثر گرما تلف شده است
  • عزاداری مردم کراچی بخاطر اقارب ایشان که در اثر گرما تلف شده اند
  • اطفال پاکستان در جریان گرما کراچی آب میرزند
  • مرد حین گرما پاکستان در زیر سایه پل خوابیده هست
  • پاکستانی حین شنا در گرما اسلام آباد
© AFP 2018 / Asif Hassan
رهگذران به خانم گرمازده در کراچی کمک های اولیه را انجام میدهند

در هفته اخیر بدلیل گرما تنها در پاکستان حد اقل 572 نفر درگذشتند

تلفات ناشی از گرما در کشور های آسیا میانه افزایش میابد. طبق گزارشات صبح 23 جون, در هفته اخیر تنها در پاکستان حد اقل 572 نفر تلف شده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر