18:27 19 نوامبر 2018
  • برگشت کودکان سوریه به شهر جبر بعد از تجلیل عید فطر
  • کودکان سوریه در مسیر تجلیل عید فطر
  • عیادت کودکان جبر سوریه از سربازان مجروح حین عید فطر
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان سوریه در مسیر تجلیل از عید فطر
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
© REUTERS / Bassam Khabieh
برگشت کودکان سوریه به شهر جبر بعد از تجلیل عید فطر

کودکان سوریه- اطفال جنگ

فوتو گالیری اطفال سوریه در منطقه تحت اشغال تروریستها

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر