09:08 21 نوامبر 2017
  عکس

  کودکان حومه دمشق، در اسارت تروریستها

  دریافت لینک کوتاه
  0 260 0 0
  • برگشت کودکان سوریه به شهر جبر بعد از تجلیل عید فطر
  • کودکان سوریه در مسیر تجلیل عید فطر
  • عیادت کودکان جبر سوریه از سربازان مجروح حین عید فطر
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان سوریه در مسیر تجلیل از عید فطر
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  • کودکان حومه دمشق که تحت اشغال تروریستها قرار دارد
  © REUTERS/ Bassam Khabieh
  برگشت کودکان سوریه به شهر جبر بعد از تجلیل عید فطر

  کودکان سوریه- اطفال جنگ

  فوتو گالیری اطفال سوریه در منطقه تحت اشغال تروریستها

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر