18:29 19 نوامبر 2018
  • کودکان افغان در جاده های اسلام آباد
  • کودکان افغان در مکتبی در پاکستان
  • کودکان افغان با بزها در پاکستان
  • کودکان افغان در پاکستان
  • کودکان افغان در پاکستان
  • بزها در پاکستان
  • کودکان افغان و پاکستانی در پاکستان
  • خشک کردن لباس در اسلام آباد
  • کودکان افغان در پاکستان
  • کودکان افغان در پاکستان
© AP Photo / Muhammed Muheisen
کودکان افغان در جاده های اسلام آباد

زندگی در حومه اسلام آباد

اینک توجه شما را به تماشای عکس های پناهجویان افغان در پاکستان جلب می داریم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر