01:14 13 نوامبر 2018
  • جاده ترل در نروی
  • جاده اقیانوس اطلس در نروژ
  • شاهراه- ستلویئو در کوه های آلپ در ایتالیا
  • پل هفت مایلی فلوریدا در امریکا- یکی از طولانی و زیباترین پل های جهان
  • شاهراه کول دی تیرینی در کوه های آلپ فرانسه
  • شاهراه اصلی  Dadès Gorges  در مراکش
  • شاهراه کوهی در کارپات
  • جاده‌ی تونلی گولیانگ در چین. تونل گولیانگ در میان کوهستان تای هانگ در ولایت هِنانگ چین قرار دارد.
جاده ترل در نروی

زیباترین جاده جهان

معرفی زیباترین جاده های دنیا

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر