16:26 14 نوامبر 2018
 • اخفا حریق ناشی از انفجار در بندر تیانجین
 • آسیب دیدگان انفجار تیانجین
 • آسیب دیدگان انفجار تیانجین
 • حریق در اثر انفجار در تیانجین
 • آسیب دیدگان انفجار تیانجین
 • موتر سوخته در اثر انفجار
 • موتر سوخته در اثر انفجار کلکین های شکسته خانه رهایشی در نتیجه انفجار در تیانجین
 • کارمندان کمک های عاجل طبی در محل واقعه
 • موتر های ویران شده ناشی ار انفجار در بندر تیانجین
 • خسارات انفجار تیانجین
 • عکسبرداری موتر سوخته ترانسپورتی در اثر انفجار در تیانجین
© REUTERS /
اخفا حریق ناشی از انفجار در بندر تیانجین

تصاویر عواقب انفجار قوی و آتش در چین

شب گذشته در اثر انفجار در بندر شهر تیانجین چین بیشتر از 40 تن کشته و بیشتر از 30تن دیگر مفقود الاثر شدند. در انیار بندر محلی انفجارات قوی صورت گرفت که انفجار یکی ان معادل 21 تن تراتیل ارزیابی گردیده است. آتش تمام قلمرو انبار را احاطه کرد. صد ها نفر از این بابت جراحت برداشتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر