15:59 22 مارچ 2018
  عکس

  مهاجرین در مسیر اروپا

  دریافت لینک کوتاه
  0 10
  • پناهندگان سعی میورزند داخل ریل بوداپست شوند
  • پناهندگان تلاش دارند سرحد یونان و مقدونیا را از مسیر میدان عبور کنند
  • کودکان مهاجرین از کلکین موتر سرویس به سرحد مقدونیا و یونان نگاه میکنند
  • مهاجرین سوریه در سرحد هنگری و صربستان
  • مهاجرین در استیشن ریل هنگری
  • مهاجرین سوریه در حالت خواب صحن ریل که به طرف مقدونیا در حرکت است
  • مهاجرین در خطوط راه آهن در مسیر هنگری
  • مهاجرین و پولیس در استیشن خطوط راه آهن بوداپست
  • براز همبستگی اعتراض کنندگان در داخل شدن پناهندگان جدید به بروکسل, بلجیم
  • مهاجر با کودک در سرحد هنگری و صربستان
  © REUTERS/ Bernadett Szabo
  پناهندگان سعی میورزند داخل ریل بوداپست شوند

  توجه شما را به عکس های به مناسبت وضع مهاجرین در کشور های اتحادیه اروپا معطوف میداریم

  در این اواخر پرابلم مهاجرین در کشورهای اتحادیه اروپا حاد گردیده است. ماه به ماه تعداد مهاجرین اروپا ازدیاد میگردد. تا کنون کشور های اتحادیه اروپا نتوانسته اند درارتباط اتخاذ شیوه های گذار از وضع پیچیده مهاجرین بین هم به توافق برسند.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر