04:21 20 نوامبر 2018
  • تخریبات بعد از زلزله در چیلی
  • باشندگان بعد از وقوع زلزله در چیلی
  • بازگشت باشندگان به منازل شان بعد از زلزله
  • باشندگان بعد از وقوع زلزله در چیلی
  • مرد بعد از وقوع زلزله در چیلی
  • تخلیه مردم بعد از وقوع زلزله
  • باشندگان بعد از وقوع زلزله در چیلی
  • تخلیه مردم بعد از وقوع زلزله
  • باشندگان بعد از وقوع زلزله در چیلی
© AP Photo / Pablo Ovalle Isasmendi
تخریبات بعد از زلزله در چیلی

زلزله قوی در چیلی به مرگ حد اقل یک نفر منجر شده است

زلزله با شدت 8.3 درجه شب چهارشنبه در سواحل چیلی رخ داد، در این باره اداره جیولوجی امریکا (USGS) خبر داده است.
مرکز سطحی تکان های زیرزمینی در فاصله 46 کیلومتری شمال — غرب شهر ایلیاپیل، در فاصله 228 کیلومتری شمال سنتیاگو پایتخت کشور قرار داشت. منبع زلزله در عمق 8.3 کیلومتر تثبیت شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر