09:31 22 سپتمبر 2018
  • اردوی سوریه در شهر عطشان
  • شهر ازاد شده عطشان توسط اردوی سوریه به حمایت نیرو های هوائی روسیه
  • مهمات در حولی یکی از خانه های شهر الاحسا
  • تخنیک نظامی اردوی سوریه در جاده شهر الاحسا
  • اردوی سوریه در شهر عطشان
  • اطاق یکی از خانه های شهر الاحسا سوریه
  • شهر الاحسا سوریه
  • دیوار یکی از خانه های شهر الاحسا
© Sputnik /
اردوی سوریه در شهر عطشان

اردوی سوریه به حمایت قوای هوائی روسیه شهرهای الاحسا و عطشان را آزداد نمود.

نیرو های دولتی سوریه شهرک های نه چندان بزرگ الاحسا و عطشان در شمال ولایت حما را که در 100 کیلو متری جنوب شرق لاذیقه قرار دارد از چنگ تروریستها آزاد کردند.

عکس های دیگر