03:23 21 سپتمبر 2018
 • حملات هوایی قوای هوایی روسیه در سوریه
 • طیاره های نیروهای هوا و فضا روسیه مواضع و پناهگاه سازمان تروریستی دولت اسلامی داعش را در شهر لاذقیه سوریه با بمب ضد زره BETAB 500 مورد هدف قرار میدهند.
 • حملات هوایی قوای هوایی روسیه در سوریه
 • طیاره های نیروهای هوا و فضا روسیه مواضع و پناهگاه سازمان تروریستی دولت اسلامی داعش را در شهر لاذقیه سوریه با بمب ضد زره BETAB 500 مورد هدف قرار میدهند.
 • حملات هوایی قوای هوایی روسیه در سوریه
 • طیاره های نیروهای هوا و فضا روسیه مواضع و پناهگاه سازمان تروریستی دولت اسلامی داعش را در شهر لاذقیه سوریه با بمب ضد زره BETAB 500 مورد هدف قرار میدهند.
 • حملات هوایی قوای هوایی روسیه در سوریه
 • طیاره های نیروهای هوا و فضا روسیه مواضع و پناهگاه سازمان تروریستی دولت اسلامی داعش را در شهر لاذقیه سوریه با بمب ضد زره BETAB 500 مورد هدف قرار میدهند.
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
حملات هوایی قوای هوایی روسیه در سوریه

حملات قوای هوایی روسیه بر مواضع تروریست ها در سوریه

توجه شما را در این آلبوم عکس، به حملات قوای هوایی روسیه بر مواضع شورشیان داعش در سوریه جلب می داریم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر