19:21 16 جولای 2018
  • باشنده محلی در خیابان در بین ساختمان های ویران شده در منطقه دهانییه در دمشق
  • باشنده محلی در منطقه عباس در دمشق
  • باشنده محلی در اطراف دمشق
  • پوسته کنترولی – عبوری در یکی از خیابان های دمشق
  • باشنده محلی در خیابان در بین ساختمان های ویران شده در منطقه دهانییه در دمشق
  • ساختمان های ویران شده در دمشق
  • ساختمان های ویران شده در دمشق
  • باشنده محلی در خیابان در بین ساختمان های ویران شده در دمشق
  • باشنده محلی در یکی از خیابان های دمشق
  • ساختمان های ویران شده در دمشق
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
باشنده محلی در خیابان در بین ساختمان های ویران شده در منطقه دهانییه در دمشق

تصاویر عواقب منازعه در سوریه

توجه شما را به نوار تصاویر در باره اوضاع در سوریه جلب میداریم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر