12:07 21 سپتمبر 2018
 • بطریه ریاکتیوی توپچی سیستم اتش جمعی بی ام – 27 «اوراگان» هنگام اتشباری در تمرینات قطعات توپچی در منطقه پریموریا
 • دستگاه خودرو توپچی «گوازدیکا» هنگام تمرینات تاکتیکی در پریموریا
 • شلیک بطریه 152 می متری «گیاسینت» هنگام تمرینات تاکتیکی نیروهای راکتی و توپخانه نیروهای ساحلی بحریه بالتیک
 • مجتمع اوپراتیفی – تاکتیکی راکتی «اسکندر – ام» هنگام تمرین عمومی رسم گذشت پیروزی
 • سیستم راکتی اتش جمعی «گراد» در تمرینات در پریموریا
 • تمرینات محاربوی دستگاه خودرو توپچی «اکاسی» 152 ملی متری در ولایت کالیننگراد
 • ماشین محاربوی توپخانه ریاکتایوی بی ام 13 دوران جنگ بزرگ میهنی در میدان سرح مسکو که به رژه نظامی افسانوی 7 نوامبر سال 1941 وقف شده بود
 • سیستم های اتش جمعی «سمیرچ» (گردباد) هنگام نمایشات تسلیحات در نمایشگاه Russian Expo Arms-2013 در نیژنی تاگیل
 • وپ 203 ملی متری خودرو شوروی توپخانه اختیاطی سرقوماندانی اعلی 2 اس 7 «پییون»
 • مجتمع ضد تانک نخریزانتیم – اس» هنگام اولین تمرین بزرگ پیروزی در اطراف مسکو در البینا
© Sputnik / Vitaliy Ankov
بطریه ریاکتیوی توپچی سیستم اتش جمعی بی ام – 27 «اوراگان» هنگام اتشباری در تمرینات قطعات توپچی در منطقه پریموریا

نیروهای راکتی و توپچی – نوع نیروهای زمینی اند که وسیله عمده نابودسازی اتشی و ذروی دشمن د ر جریان عملیات محاربوی محسوب میشود.

نیروهای راکتی و توپچی از برکت تجهیز تشدیدی به جدیدترین و دورنمایی ترین نمونه های تسلیحات بلندبردن امکانات محاربوی کشور را ادامه میدهند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر