17:05 19 مارچ 2018
  عکس

  زنان در عربستان سعودی

  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0
  • زنان در شهر جده عربستان رای میدهند
  • زنان حین تفریح در ساحل شهر جده عربستان
  • دختری در آرایشگاه شهر الریاض
  • خانم جلوی وترین مغازه اسباب عروسی عربستان سعودی
  • خانم عکاس در عربستان سعودی
  • زنان در جریان کشیدن چلم در عربستان
  • دختری سعودی حین کوادرسیکل رانی در عربستان
  • زن در نمایشگاه کتاب شهر جده
  • خانم عربستانی حین قدم زدن در ساحل شهر جده
  • خانم عربی حین پوشیدن نقاب در شهر جده
  • زن و شوهر عربستانی حین تماشا از برج به طوفان ریگ الریاض
  © AFP 2018/ Stringer
  زنان در شهر جده عربستان رای میدهند

  خصوصیات زندگی زنان عربستان سعودی

  برای اولین بار در تاریخ عربستان سعودی، در انتخابات ارگانهای منطقویی 20 خانم رائ اکثریت را بدست آوردند. در این رای گیر 979 خانم و تقریباً 6000 مرد شرکت نموده بودند. طرز زندگی زنان معاصر عربستان سعودی در تصاویر سپوتنیگ

  عکس های دیگر