15:14 25 سپتمبر 2018
 • زنان در شهر جده عربستان رای میدهند
 • زنان حین تفریح در ساحل شهر جده عربستان
 • دختری در آرایشگاه شهر الریاض
 • خانم جلوی وترین مغازه اسباب عروسی عربستان سعودی
 • خانم عکاس در عربستان سعودی
 • زنان در جریان کشیدن چلم در عربستان
 • دختری سعودی حین کوادرسیکل رانی در عربستان
 • زن در نمایشگاه کتاب شهر جده
 • خانم عربستانی حین قدم زدن در ساحل شهر جده
 • خانم عربی حین پوشیدن نقاب در شهر جده
 • زن و شوهر عربستانی حین تماشا از برج به طوفان ریگ الریاض
© AFP 2018 / Stringer
زنان در شهر جده عربستان رای میدهند

خصوصیات زندگی زنان عربستان سعودی

برای اولین بار در تاریخ عربستان سعودی، در انتخابات ارگانهای منطقویی 20 خانم رائ اکثریت را بدست آوردند. در این رای گیر 979 خانم و تقریباً 6000 مرد شرکت نموده بودند. طرز زندگی زنان معاصر عربستان سعودی در تصاویر سپوتنیگ

عکس های دیگر

 • گوزن در چمنزاری - بیلاروس
  اخرین تجدید: 01:25 25.09.2018
  01:25 25.09.2018

  فصل خزان در بیلاروس

  آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر زیبا و رویایی از طبیعت خزانی بیلاروس را به نشر میرساند.

  12
 • مهمانان هفته مود میلان
  اخرین تجدید: 23:58 24.09.2018
  23:58 24.09.2018

  هفته مود میلان

  آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به زیباترین تصاویر هفته مود میلان جلب میکند.

  17
 • فستیوال بین المللی نور – مسکو، روسیه
  اخرین تجدید: 21:24 24.09.2018
  21:24 24.09.2018

  فستیوال بین المللی نور در مسکو

  آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر جشنواره بین المللی نور در شهر مسکو را به نشر میرساند.

  14
 • حمله به مراسم رسم گذشت نظامی - شهر اهواز، ایران
  اخرین تجدید: 21:07 22.09.2018
  21:07 22.09.2018

  گزارش تصویری از حمله به مراسم رسم گذشت در ایران

  آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به گزارش تصویری از حمله به مراسم رسم گذشت در شهر اهواز، ایران جلب میکند.

  12