11:17 19 مارچ 2018
  عکس

  آکادمی نظامی زنان در دمشق

  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0
  • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • افسر نظامی آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • افسر نظامی آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • افسر نظامی آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • خانم افسر- آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
  • افسران زن آکادمی نظامی زنان در دمشق در حال آمادگی و تمرینات نظامی
  • افسران زن آکادمی نظامی زنان در دمشق در حال آمادگی و تمرینات نظامی
  • افسران زن آکادمی نظامی زنان در وقت صرف غذای ظهر
  • افسران زن آکادمی نظامی زنان در حال تمرینات نظامی فزیکی
  © Sputnik/ Valeriy Melnikov
  محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق

  آکادمی نظامی زنان در دمشق در حال آماده سازی این جنس ظریف در بخش خدمات سخت و ناعادلانه

  آکادمی نظامی زنان در دمشق، جایی که در آن شجاع ترین دخترهای سوریه آموزش های رزمی و بدنی را سپری می کنند.

  عکس های دیگر