21:03 20 سپتمبر 2018
  • پاپ روم فرانسیسک مجسمه طفولیت حضرت عیسی را هنگام مراسم عبادت در کلیسای جامع پیتیر مقدس در واتیکان می بوسد.
  • اعراب عیسوی مذهب اسرائیل در رسم گذشت میلاد مسیح در استانه جشن میلاد در شهر نذریت شرکت ورزیدند.
  • مراسم عبادت در کلیسای کاتولیک روم در دمشق، سوریه
  • دختر لبنانی در مقابل درخت سرو میلاد مسیح در مرکز شهر بیروت مصروف عکاسی سلف می باشد
  • مردم در منطقه ساحلی سیدنی، استرالیا که به شیوه جشن میلاد مسیح اراسته شده
  • تجلیل جشن میلاد مسیح در هند
  • طفل هنگام تجلیل میلاد مسیح کاتولیک در نیویارک
  • جشن میلاد مسیح در جوار مرکز راکفیلر در نیویارک
  • تجلیل جشن میلاد مسیح در معبد چادر حضرت مریم مقدس در  شهر تومسک روسیه
© AP Photo / Gregorio Borgia
پاپ روم فرانسیسک مجسمه طفولیت حضرت عیسی را هنگام مراسم عبادت در کلیسای جامع پیتیر مقدس در واتیکان می بوسد.

جشن میلاد مسیح – یکی از مهمترین جشن های عیسوی است. کاتولیکیان - اروپای غربی، امریکای شمالی و جنوبی، استرالیا، کشورهای افریقایی و اسیا – جشن میلاد مسیح را در تاریخ 25 دسمبر تجلیل میکنند.

میلاد مسیح — یکی از جشن های عمده است که به افتخار تولد حضرت عیسی ناجی بنیانگذاری شده است. کلیسای کاتولیک روم و اکثریت کلیساهای پروتستان میلاد مسیح را به اساس سالنمای گریگوریان — شب 24 بر 25 دسمبر تجلیل میکنند.

عکس های دیگر