14:29 18 مارچ 2018
  عکس

  برگزاری تمرینات نظامی به منظور دفاع از خود

  دریافت لینک کوتاه
  0 21
  • تمرینات نظامی قوای دفاع جاپان در پولیگن نرشینو
  • خبرنگاران در زمان برگزاری تمرینات نظامی نیروهای دفاع جاپان در پولیگن ترشینو
  • جنرال گن ناکاتانی وزیر دفاع در تمرینات نظامی نیروهای دفاع در پولیگن نرشینو
  • تمرینات نظامی قوای دفاع جاپان در پولیگن نرشینو
  • تمرینات نظامی قوای دفاع جاپان در پولیگن نرشینو
  • تمرینات نظامی قوای دفاع جاپان در پولیگن نرشینو
  • تمرینات نظامی قوای دفاع جاپان در پولیگن نرشینو
  • تمرینات نظامی قوای دفاع جاپان در پولیگن نرشینو
  © REUTERS/ Toru Hanai
  تمرینات نظامی قوای دفاع جاپان در پولیگن نرشینو

  برگزاری تمرینات نظامی نیروهای دفاع ازجاپان

  حضور خبرنگاران و وزیر دفاع جاپان در زمان برگزاری تمرینات نظامی قوای دفاع این کشور.

   

  عکس های دیگر