20:57 20 سپتمبر 2018
  • پولیس در محل انفجارات در جاگارتا
  • پولیس در محل انفجارات در جاگارتا
  • تخلیه مردم در جاگارتا
  • محل انفجارات در جاگارتا
  • پولیس در محل انفجارات در جاگارتا
  • پولیس در محل انفجارات در جاگارتا
  • پولیس در محل انفجارات در جاگارتا
© AFP 2018 / Bay Ismoyo
پولیس در محل انفجارات در جاگارتا

یک انفجار در منطقه رخ داد، جای که مهمانخانه های لکس، سفارت خانه ها و دفاتر روزنامه ها قرار دارند.

طبق خبرها انفجارات را گروه جنگجویان داعش به تعداد 10 — 14 نفر انجام داده اند.

عکس های دیگر