18:21 19 جولای 2018
 • طیاره سو-22 قوای هوائی سوریه در پایگاه قوای هوائی ولایت حمص
 • طیاره سو-22 قوای هوائی سوریه در پایگاه قوای هوائی ولایت حمص
 • پیلوت قوای هوائی سوریه در پایگاه قوای هوائی ولایت حمص
 • طیاره قوای هوائی سوریه در پایگاه قوای هوائی ولایت حمص
 • سرباز اردوی سوریه در جوار پسته تلاشی پایگاه قوای هوائی سوریه در حمص
 • پیلوت قوای هوائی سوریه در پایگاه قوای هوائی ولایت حمص
 • طیارات قوای هوائی سوریه در پایگاه قوای هوائی ولایت حمص
 • سرباز سوریائی درجوار پسته تلاشی پایگاه قوائی سوریه درحمص
 • سرباز اردوی سوریه در نزدیک دستگاه رادار در ولایت حمص سوریه
 • سربازان سوریائی در پایگاه قوائی هوائی سوریه در ولایت حمص
© Sputnik / Ilya Pitalev
طیاره سو-22 قوای هوائی سوریه در پایگاه قوای هوائی ولایت حمص

تصویر پایگاه قوای هوائی سوریه در ولایت حمص

توجه شما را به تصاویر از پایگاه قوای هوائی سوریه در ولایت حمص جلب مینمایم

عکس های دیگر