05:56 23 مارچ 2018
  عکس

  "شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی" در شهر مسکو

  دریافت لینک کوتاه
  0 20
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  • برگزاری شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی در شهر مسکو
  © Sputnik/
  برگزاری "شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی" در شهر مسکو

  در "خانه فرهنگ گیدرویتس" شهر مسکو، شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی یکی از نقاشان معروف کشور آقای سید زمر برگزار شد.

  به گزارش اسپوتنیک، شنبه شب 21 ژانویه در "خانه فرهنگ گیدرویتس" شهر مسکو شب فرهنگی افغانستان و نمایشگاه نقاشی یکی از نقاشان معروف کشور آقای سید زمر برگزار شد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر