07:16 25 اپریل 2019
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
 • تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل
© Sputnik / M.Naderi
تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل.

گالری عکس از تجلیل از 22 مین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر