17:26 22 جولای 2018
 • مدل های کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل های کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل های کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل های کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • بیننده نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی در سوریه
 • مدل کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل های کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
 • مدل کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی
© AFP 2018 / Delil Souleiman
مدل های کُرد-سوری در نمایش لباس ملی کُردها در شهر القامشلی

نمایش مود در شهر القامشلی در شمال غرب سوریه.

باشندگان شهر القامشلی در روز لباس سنتی کُردی، نمایش مود برگزار کردند. لباس ملی کُردهای سوری در البوم عکس اسپوتنیک. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر