16:22 23 جولای 2018
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
 • گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال
© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation
گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیرروسیه در قطب شمال

گزارش تصویری از پایگاه نظامی بی نظیر روسیه در قطب شمال

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر