11:34 22 جولای 2018
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
 • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
© AFP 2018 / Christophe Simon
جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق

جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر