17:06 19 نوامبر 2017
  عکس

  لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن

  دریافت لینک کوتاه
  0 162920
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  • لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن
  © AFP 2017/ Michel Gangne
  لباس که تحت تاثیر قرار داد: شجاعانه ترین لباس های جشنواره فلم کن

  مهمانان این جشنواره شحصیت های مشهور و معتبر همواره توجه سراسر جهان جذب می کنند. اسپوتنیک عکس های از بازیگران و مدل های که در جشنواره فلم کن در سال های مختلف با لباس های جالب و زیبا حضور داشتند به نشر سپرد.

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر