15:58 22 مارچ 2018
  عکس

  بازدید دونالد ترامپ از عربستان سعودی

  دریافت لینک کوتاه
  0 22
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور و همسرشملانیا در فرودگاه ریاض، عربستان سعودی
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور ایالات متحده و پادشاه عربستان سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در ریاض
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور ایالات متحده و پادشاه عربستان سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در فرودگاه ریاض
  • ایوانکا ترامپ در زمان بازدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور در دیدار با امیر کویت صباح احمد جابر صباح در ریاض
  • همسر رئیس جمهوری ایالات متحده ملانیا ترامپ در جریان سفرش به مدرسه آمریکایی در ریاض
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور ایالات متحده با همسرش، ملانیا و پادشاه عربستان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در نمایشگاه هنر معاصر و در ریاض
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا در زمان رقص شمشیر قبل از ضیافت در کاخ سلطنتی مربا
  • ایوانکادختر ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرشجرد کوشنر
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دروقت گرفتن نشان در ریاض دریافت
  • ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ، در زمان سفر به عربستان سعودی
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در زمان دیدار از کلکسیون نقاشی در کاخ سلطنتی در ریاض
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور همسرش، ملانیا و شاه عربستان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در کاخ شاهی در ریاض
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا در جریان دریافت نشان در زمان سفر به عربستان سعودی
  • دونالد ترامپ رئيس جمهور و همسرش ملانیا در زمان سفر به عربستان سعودی
  © AFP 2018/ Mandel Ngan
  دونالد ترامپ رئيس جمهور و همسرشملانیا در فرودگاه ریاض، عربستان سعودی

  دونالد ترامپ رئيس جمهور ایالات متحده اولین تور خارجی خود را از سفر به کشور عربستان سعودی آغازکرد.

  در طولبازدید، موافقت نامه ها به ارزش نزدیک به 350 میلیارد دالر امضا شده است.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر