03:49 27 فبروری 2020
 • سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎
 • سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎
 • سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎
 • سفارت روسیه
 • سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎
 • سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎
 • سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎
 • سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎
 • سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎
 • Музыка موسیقی کابل
 • سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎
© Sputnik / Mina
سفارت فدراسیون روسیه در کابل‎

تجلیل از روز زبان روسی درسفارت روسیه مقیم کابل

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر