04:46 24 جون 2017
  عکس

  زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه

  دریافت لینک کوتاه
  0 27841
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  • زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه
  © Sputnik/ Mikhail Fomichev
  زندگی روزمره نیروهای بحری شمال روسیه

  در تاریخ اول جون سال ۱۹۳۳، هنگامی که کشنی های نظامی شمال مستقر در مورمانسک تشکیل شد، در نظر گرفته شد تا کشتی های مدرن شمالی ساخته شود. ساخت اولین پایگاه نیروی بحری در همان زمان آغاز شد. در ۱۱ می، سال ۱۹۳۷، این نیروها به رسمآ به نیروهای بحری شمالی به عنوان بخشی از نیروی بحری شوروی تبدیل شد.

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر