05:06 18 نوامبر 2017
  عکس

  تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»

  دریافت لینک کوتاه
  0 48631
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  • تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»
  © Sputnik/ Ministry of Defence of the Russian Federation
  تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»

  تمرینات نیروهای دفاع هوایی با مشارکت دستگاه S 300 «فاوریت»

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر