13:46 20 نوامبر 2017
  عکس

  ملاقات گروه از کشتی های جنگی در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک

  دریافت لینک کوتاه
  0 40912
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  • ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک
  © Sputnik/ Vitaliy Ankov
  ملاقات گروه از کشتی های جنگی از ناوگان در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک

  ملاقات گروه از کشتی های جنگی در اقیانوس آرام در شهر ولادی وستوک

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر