09:33 20 اگست 2018
 • رود فرات در شهر نجف عراق
 • بازار در بغداد ایرن
 • بغداد
 • بغداد
 • کافه در شهر بغداد
 • شهر بغداد
 • شهر بغداد
 • دختر عراقی در نزدیکی رود فرات در شهر نجف عراق
 • کارگران عراقی حین ساخت قایق های سنتی در شهر نجف عراق
 • پسر عراقی در نزدیکی رود فرات در شهر نجف عراق
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
رود فرات در شهر نجف عراق

زندگی شهروندان عراق در قالب عکس

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر