09:34 20 اگست 2018
 • برنده رقابت های ملکه زیبای روسیه سال پلینه دیبرووا ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
برنده رقابت های ملکه زیبای روسیه سال پلینه دیبرووا ۲۰۱۷

گزارش تصویری از دور نهایی رقابت های ملکه زیبای روسیه سال ۲۰۱۷

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر