15:26 24 جون 2018
 • گزارش تصویری از افتاب گرفتگی سال ۲۰۱۷
 • افتاب گرفتگی سال ۲۰۱۷در امریکا
 • افتاب گرفتگی سال ۲۰۱۷در نیویارک
 • این تصویر کامپوزیت که از هفت فریم گرفته شده است، ایستگاه فضایی بین المللی را نشان می دهد، با یک خدمه از 6 کشتی، آن را به عنوان عبور از خورشید در حدود 5 مایل در هر ثانیه در یک خلل خورشیدی جزئی
 • وزیر تجارت ایالات متحده ویلبر راس و مشاور ارشد رئیس جمهور ایوانکام ترامپ در هنگام مشاهده خورشیدگرفتگی در کاخ سفید
 • افتاب گرفتگی در اسپانیا
 • افتاب گرفتگی در فرانسه
 • افتاب گرفتگی در مکسیکو
 • دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با همسرش ملانی و پسرش در هنگام مشاهده خورشیدگرفتگی در کاخ سفید
 • خورشید قبل از کل گرفتگی در ایالت اورگان
 • خورشید قبل از کل گرفتگی در امریکا
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Royal Caribbean International
گزارش تصویری از افتاب گرفتگی سال ۲۰۱۷

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر