19:06 22 جون 2018
 • عروسی دسته جمعی در کوریای جنوبی
 • عروسی دسته جمعی در کوریای جنوبی
 • عروس و داماد در عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • گریه عروس در عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • مراسم عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • عروس در حال عکس گرفتن در مراسم عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • آرایش عروسان قبل از شروع مراسم عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • عروس و داماد در عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • عروسان و دامادان در عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • عروسی دسته جمعی در کوریای جنوبی
 • عروسی دسته جمعی در کوریای جنوبی
 • تماشاچیان مراسم عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • عروس و داماد در عروسی دسته جمعی - کوریای جنوبی
 • عروسی دسته جمعی در کوریای جنوبی
© AP Photo / Ahn Young-joon
عروسی دسته جمعی در کوریای جنوبی

گزارش تصویری از عروسی دسته جمعی در کوریای جنوبی

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر