10:24 19 جولای 2018
 • محل رای دهی در شهر کرکوک در رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • محل رای دهی در شهر کرکوک در رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • محل رای دهی در شهر کرکوک در رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
 • رفراندوم استقلال کردستان عراق
© AP Photo / Bram Janssen
محل رای دهی در شهر کرکوک در رفراندوم استقلال کردستان عراق

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر