17:19 21 مارچ 2018
  عکس

  چهره ای زنانه همه پرسی در کردستان+عکس

  دریافت لینک کوتاه
  0 30
  • محل رای دهی در شهر کرکوک در رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • محل رای دهی در شهر کرکوک در رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • محل رای دهی در شهر کرکوک در رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  • رفراندوم استقلال کردستان عراق
  © AP Photo/ Bram Janssen
  محل رای دهی در شهر کرکوک در رفراندوم استقلال کردستان عراق

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر