07:12 21 سپتمبر 2018
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • عضو بین المللی صعود به قله کمونیسم، کوهنورد چکسلواکی خالدک لئو، 1972
 • مسابقات دوستانه تیم های دانشگاه دولتی مسکو. م. لمنسوف و موسسه تربیت بدنی و ورزش تیانجین در سال 1989
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
 • جوانان شوروی
© Sputnik / Yuriy Kuydin
جوانان شوروی

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر