17:07 20 سپتمبر 2018
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
 • دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان
© Sputnik / J.a.k
دومین جشنواره جوانان با استعداد و موفق افغانستان

۱۰ تن از جوانان افغانستان لقب جوان برتر را در کابل کسب کردند.

 

دومین جشنواره جوانان برتر افغانستان که از سوی شبکه حمایت که یک نهاد مدنی در کابل میباشد از میان ۱۰۰ تن از جوانان کاندید برای ۱۰ تن از جوانان افغانستان لقب جوان برتر را اهدا کرد. 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر