17:39 13 دسمبر 2018
 • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
 • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
 • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
 • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
 • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
 • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
 • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
 • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
 • سربازان ارتش ملی افغانستان - زنان و مردان - طی تمرینات نظامی در کابل
 • سرباز ارتش ملی افغانستان در طول تمرینات نظامی در کابل
 • سرباز ارتش ملی افغانستان در طول تمرینات نظامی در کابل
 • سرباز ارتش ملی افغانستان در طول تمرینات نظامی در کابل
© REUTERS / Omar Sobhani
نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر