00:27 24 فبروری 2018
  عکس

  تمرینات نظامی در افغانستان

  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0
  • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
  • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
  • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
  • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
  • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
  • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
  • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
  • نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل
  • سربازان ارتش ملی افغانستان - زنان و مردان - طی تمرینات نظامی در کابل
  • سرباز ارتش ملی افغانستان در طول تمرینات نظامی در کابل
  • سرباز ارتش ملی افغانستان در طول تمرینات نظامی در کابل
  • سرباز ارتش ملی افغانستان در طول تمرینات نظامی در کابل
  © REUTERS/ Omar Sobhani
  نیروهای افغان در عملیات نظامی در نزدیکی کابل

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر