02:55 22 سپتمبر 2018
 • افتتاح 19 کنگره حزب کمونیست چین
 • کارمنداد با چترهای نمایندگی در مجلس شورای ملی در پکن
 • وزیر امور خارجه سابق کمیته مرکزی جیانگ زیمین در مراسم افتتاح کنگره 19 حزب کمونیست چین در پکن
 • رئیس جمهور چین سی زین پین در افتتاح کنگره 19 حزب کمونیست چین در پکن
 • محافظین کنگره
 • اشنراک کننده گان کنگره
 • اشنراک کننده کنگره
 • اشنراک کننده کنگره
 • اشنراک کننده گان کنگره
 • اشنراک کننده گان کنگره
 • محافظین
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
افتتاح 19 کنگره حزب کمونیست چین

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر