02:39 22 سپتمبر 2018
  • حمله طالبان به ولایت غزنی، افغانستان
  • حمله طالبان به ولایت غزنی، افغانستان
  • حمله طالبان به ولایت غزنی، افغانستان
  • این مرد در اثر حمله طالبان در ولایت غزنی، افغانستان، به شدت زخم برداشته است
  • این مرد در اثر حمله طالبان در ولایت غزنی، افغانستان، به شدت زخم برداشته است
  • این مرد در اثر حمله طالبان در ولایت غزنی، افغانستان، به شدت زخم برداشته است
  • این مرد در اثر حمله طالبان در ولایت غزنی، افغانستان، به شدت زخم برداشته است
  • مکان حمله  طالبان بر ولایت غزنی
© Sputnik / Stringer
حمله طالبان به ولایت غزنی، افغانستان

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر