02:34 22 سپتمبر 2018
 • بازدید کننده نمایشگاه دفاعی بین المللیBIDEC-2017 در بحرین
 • دختری بارا کت اس ۴۰۰ تری اومف در نمایشگاه نظامی «ابارون اکسپو ۲۰۱۴» در ژوکوفسکی
 • بازدیدکننده نمایشگاه بین المللی دفاعیIDEAS در پاکستان
 • دراولین نمایشگاه بین المللی «فن آوری و ماشین آلات ۲۰۱۰» در شهر ژوکوفسکی
 • سرباز در حال کمک به دختری برای پوشیدن ماسک پرواز در نمایشگاه فن آوری نظامی در میدان اصلی والی واستوک
 • دختر ی در حال تماشای انواع مهمات، مین ها و نارنجک ها و سایر وسایل انفجاری در روز درهای باز گردان مهندسی نظامی کشتی بالتیک
 • دختری با نارنجک انداز دستی ضد تانک
 • بازدیدکننده در بالگرد در نمایشگاهSOFEX اردن
 • ختری در نمایشگاه بین المللی هوافضای ماکس ۲۰۱۷ در ژوکوفسکی
 • دختری در تانک تی-۷۲ در نمایشگاه ارتش مسلح هند در کلکته
 • دختری با ضد راکت «ایگلا» در نمایشگاه تسلیحات در سن پترزبورگ
 • دختری در حال عبور از کنار جنگندهEurofighter Typhoon در نمایشگاهIDEX در امارات متحده عربی
 • بازدیدکننده های نمایشگاه بین المللی دفاعی IDEAS در پاکستان
 • بازدیدکننده نمایشگاه فن آوری نظامی بین المللی «آرمیا ۲۰۱۷» در ولادی واستوک
© Sputnik / Alexander Melnikov
بازدید کننده نمایشگاه دفاعی بین المللیBIDEC-2017 در بحرین

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر