14:08 24 فبروری 2018
  عکس

  دختران و اسلحه

  دریافت لینک کوتاه
  0 10
  • بازدید کننده نمایشگاه دفاعی بین المللیBIDEC-2017 در بحرین
  • دختری بارا کت اس ۴۰۰ تری اومف در نمایشگاه نظامی «ابارون اکسپو ۲۰۱۴» در ژوکوفسکی
  • بازدیدکننده نمایشگاه بین المللی دفاعیIDEAS در پاکستان
  • دراولین نمایشگاه بین المللی «فن آوری و ماشین آلات ۲۰۱۰» در شهر ژوکوفسکی
  • سرباز در حال کمک به دختری برای پوشیدن ماسک پرواز در نمایشگاه فن آوری نظامی در میدان اصلی والی واستوک
  • دختر ی در حال تماشای انواع مهمات، مین ها و نارنجک ها و سایر وسایل انفجاری در روز درهای باز گردان مهندسی نظامی کشتی بالتیک
  • دختری با نارنجک انداز دستی ضد تانک
  • بازدیدکننده در بالگرد در نمایشگاهSOFEX اردن
  • ختری در نمایشگاه بین المللی هوافضای ماکس ۲۰۱۷ در ژوکوفسکی
  • دختری در تانک تی-۷۲ در نمایشگاه ارتش مسلح هند در کلکته
  • دختری با ضد راکت «ایگلا» در نمایشگاه تسلیحات در سن پترزبورگ
  • دختری در حال عبور از کنار جنگندهEurofighter Typhoon در نمایشگاهIDEX در امارات متحده عربی
  • بازدیدکننده های نمایشگاه بین المللی دفاعی IDEAS در پاکستان
  • بازدیدکننده نمایشگاه فن آوری نظامی بین المللی «آرمیا ۲۰۱۷» در ولادی واستوک
  © Sputnik/ Alexander Melnikov
  بازدید کننده نمایشگاه دفاعی بین المللیBIDEC-2017 در بحرین

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر