17:16 13 دسمبر 2018
 • در جریان دیدار کودکان که از سوریه در میدان هموای گروزنی بازگشتند.
 • کودکان نجات یافته روسی از جنگ سوریه وارد گروزنی شدند
 • ساکنان چچن در یک دیدار از کودکان و زنان روس از سوریه
 • ساکنان چچن در یک دیدار از کودکان و زنان روس از سوریه
 • ملاقات عضو شورای فدراسیون چچن و نماینده رئیس جمهور در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با اطفال.
 • ساکنان چچن در یک دیدار از کودکان و زنان روس از سوریه
 • موتر های کمک های در هنگام دیدار کودکان و زنان روس که از سوریهبازگشت نمودده اند
 • ساکنان چچن با یک کودک در دیدار از کودکان و زنان روسی که از سوریه بازگشتند.
 • فامیل های که از گروزنی برگشتند
 • فامیل های که از گروزنی برگشتند
© Sputnik / Said Tzarnaev
در جریان دیدار کودکان که از سوریه در میدان هموای گروزنی بازگشتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر