15:30 15 دسمبر 2018
 • زن پس از بازگشت به رقه سوریه
 • خرابه های رقه
 • شهر رقه
 • برج ساعت در شهر رقه
 • شهر رقه سوریه
 • شهر رقه سوریه
 • افسر نیروهای سوریه
 • شهر رقه
 • شهر رقه
 • شهر رقه
 • شهر رقه
 • شهر رقه
© AFP 2018 / Bulent Kilic
زن پس از بازگشت به رقه سوریه

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر