15:31 15 دسمبر 2018
 • خانه های تخریب شده در نتیجه زلزله در ایران
 • آسیب دیدگان زلزله در عراق
 • خانه های تخریب شده در نتیجه زلزله در ایران
 • بستگان قربانیان زلزله در ایران
 • امدادرسانان در جستجوی قربانیان زلزله در ایران
 • آسیب دیدگان زلزله در ایران
 • فروشگا در ایران
 • شهروندان بغداد در خیایان
 • ایران
 • ساکنان با وسایل شخصی در خیابان پس از زلزله در ایران
 • تخریب زلزله در ایران
 • بستگان قربانیان زلزله در ایران
 • ایران
© AP Photo / Pouria Pakizeh/ISNA
خانه های تخریب شده در نتیجه زلزله در ایران

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر